Herschep je wereld – boek
Oorspronkelijke, gedrukte uitgave – uitverkocht !
ISBN 90-8539-462-7
Micha Beuger – Amsterdam, juni 2006
Uitgeverij Free Musketeers te Zoetermeer
Vaste winkelwaarde inclusief BTW € 16,95
120 pagina's, A5-formaat, paperback, luxe uitvoering

Elektronische edities – gratis download
Auteur en uitgever:
Micha Beuger, Amsterdam – vanaf oktober 2015
Bruto 115 pagina's op A5 als pdf-bestand

Globale inhoud alle edities
Inzichtbevorderend zelfhulpboek
Wetenschap, filosofie, spiritualiteit en korte verhalen
En–En  als voornaamste toversleutel
In twee werelden tegelijk leven
Integratie van linker en rechter hersenhelft.
Van hoofd en hart
Tegelijkertijd logisch en gevoelsmatig denken
Spelen met gedachtenvelden en energiestromen
Downloaden van kosmische informatie en vermogens
Compact Multi-D Computergestuurd Heelalmodel
Universeel Incarnatiemodel
Rondleiding in ons officiële Universum
En in enkele paralleluniversa
Impressies van Nieuwe Aarde en Nieuwetijdsmens
Gebeurtenissen worden synchroon
Alles valt op zijn plaats
Onze wereld wordt één zinvol en liefdevol geheel
Wij hielpen alles creëren
En maken hier samen een paradijs van

Tekst opdrachtpagina
Aan  JOU
Lezer van dit boek
Schepper van al wat is

Omslagontwerp
Naar het olieverfschilderij  Herschepping
Micha Beuger – workshop intuïtief schilderen
Westerbork, 2003

Beeldmateriaalbewerking
Rinus ter Heijden – PrimaProm (activiteiten gestopt?)

Manuscriptredactie
Leonore Heeringa – Criterion, Zaandam
Trainingen voor het bedrijfsleven

Errata
Kristalster en schilderij 'Herschepping' zijn van 2003
Maand onzeker –  voor beide kan het november zijn
Op pagina 40 in de tabel toevoegen
Hoofd – links en  Hart – rechts

Verwijderde websitepaginas
De overmatig bezochte pagina over de legende van
graankorrels en schaakbord is van de site verwijderd.
Al het feitenmateriaal en de uitleg komen immers ruim
voldoende aan bod in het boek  Herschep je wereld.

Vanwege auteursrechtkwesties beeldmateriaal
is tevens de pagina Diapresentatie verwijderd.

Pagina
Startpagina ◄
Fotoreportage

Gratis E-boek
Herschep je wereld

Website
Criterion


Bovenkant pagina ▲